Condicions generals de contractació de la web

La present pàgina https://alphaespai.com/ és propietat de ALPHA COWORK SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, amb CIF B66101320 i adreça fiscal en C/PERE IV, 214, 08005, BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre el RESPONSABLE i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El RESPONSABLE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web del RESPONSABLE i la contractació per mitjà d’aquests.

Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra tenda online.

És requisit que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, el RESPONSABLE informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra seran tractats sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Així mateix, el RESPONSABLE informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/PERE IV, 214, 08005, BARCELONA o a través del correu electrònic jordi@alphaespai.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada a qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació d’est per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, posi’s en contacte amb el RESPONSABLE en el telèfon d’atenció al client 605964337 o mitjançant el correu electrònic jordi@alphaespai.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Una vegada prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts en la nostra tenda online, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent el RESPONSABLE ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

El RESPONSABLE disposa d’un servei d’atenció al client, mitjançant el telèfon 605964337 o mitjançant el correu electrònic jordi@alphaespai.com on podrà dirigir la reclamació corresponent en cas disconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Àmbit territorial de la prestació dels serveis

El RESPONSABLE només realitza els serveis en Barcelona.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor del RESPONSABLE.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del RESPONSABLE al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Paypa

Permet enviar pagaments en Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació en Paypal: http://www.paypal.com .

La disponibilitat de serveis oferts pel RESPONSABLE pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponiblitat, el RESPONSABLE al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, el RESPONSABLE podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables pel RESPONSABLE dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que el RESPONSABLE no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 605964337, dirigint-se al correu electrònic jordi@alphaespai.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/PERE IV, 214, 08005, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei doni començament durant el període de desistiment, est quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada del servei al moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte del contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per est, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

El RESPONSABLE abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part del RESPONSABLE, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment del RESPONSABLE està situat en C/PERE IV, 214, 08005, BARCELONA o a través del correu electrònic jordi@alphaespai.com.

Jurisdicció

Així mateix, el RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. El RESPONSABLE té el seu domicili en C/PERE IV, 214, 08005, BARCELONA, Espanya.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar-te publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Clica AQUÍ per a més informació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó “Acceptar” o configurar-les o rebutjar el seu ús clicant AQUÍ.