Mentoring & Coworking

Alpha espai faqs

En Alpha Espai Coworking tenim el nostre valor afegit, construït des de la nostra trajectòria i formació professional, així com els nostres valors personals, però també des de tot allò que ens segueix formant contínuament.

Per això, juntament amb el concepte coworking, el nostre perfil coincideix en una altra competència comuna: el mentoring. Neix el nostre producte personalitzat: Mentoring & Coworking.

Mentoring i coworking donen un nou format als desenvolupaments de les idees i dels negocis, a modelar i accelerar un projecte emprenedor dins d’una empresa. Són eines que comparteixen la seva vinculació amb el coneixement i l’aprenentatge.

Des del nostre model de comportament, oferim ser guies d’aprenentatge i transmissors de coneixement perquè el teu projecte sigui reptat, sigui qüestionat i la reflexió et faci buscar noves formes de fer, noves solucions i, per descomptat, noves oportunitats.

Mentoring & Coworking et proporcionarà més connexió dins i fora de l’organització i relacions valuoses per mostrar i construir una xarxa de contactes.

Amb converses entre iguals, afavorint el pensament interactiu i el pensament dialèctic, desenvoluparem la idea de negoci. La cooperació i els dos conceptes del producte, ens portaran a processos clau:

Accelerar el procés de desenvolupament del projecte.

• Capitalitzar el saber acumulat

• Generar vincles i relacions valuoses per, partint de la comunitat, afavorir la productivitat, el rendiment i el sentit de compromís amb el projecte propi.

• Generar un procés de canvi i trànsit per arribar a una major i millor adaptació a nous reptes i objectius.

Mentoring & Coworking, construeix des de la diversitat de gènere, cultural, generacional, social, formativa i d’experiència un lloc d’aprenentatge per al teu projecte molt més extensa, diversa i efectiva que fa que el risc innat de l’emprenedoria sigui minimitzat.

Clients: