Per què Coworking?

Coworking

Perquè és una resposta a les noves necessitats i noves formes de treball. Perquè el concepte ofereix un nou format d’innovació i iniciativa empresarial.

Coworking, com a concepte d’espai comú, va més enllà de l’espai físic. El concepte fa interactuar per compartir idees, coneixement, innovació, capacitat de risc, talent i valors.

Creix una comunitat de xarxes professionals, socials i personals, xarxes de treball col·laboratiu on es rescaten conceptes com la reputació, la responsabilitat i la cooperació, valors i experiències que ens permeten créixer professionalment i personalment.